TSO bij continurooster: Plein & Spelen

Denkt u ook na over andere schooltijden? Hetáinvoeren van een continurooster, het vijf gelijkeádagenmodel of een andere vorm. Of heeft u al een continurooster en loopt u tegen een probleem aan met de pauzes van de leerkrachten of andere problemen? Dan is onze dienst Plein & Spelen misschien iets voor uw school. Wij verzorgen de pleinwacht zodat de leerkrachten even rustig kunnenálunchen door de inzet van onze tso medewerkers.